Říkají vašemu imunitnímu systému, aby si proti němu vytvořil protilátky.

Říkají vašemu imunitnímu systému, aby si proti němu vytvořil protilátky.

Toda Publicidad o contenido en la Red de WebMD se identifikuje podle manera clara a inequívoca. WebMD bez povolení zveřejnění na červeném webu WebMD bez identifikace s etiketou „Publicidad“, „De Nuestro Anunciante“, „Información de la Industria“ nebo alguna designación podobné indique que la Publicidad estéto siendo proporau . Klepněte na tlačítko Anuncio sobre un Anuncio solo puede vincular al usuario final con el sitio del Anunciante, con un area de contenido relevante patrocinada en la Propiedad de WebMD. WebMD je výlučně determinován jako optimální a požadovaný výsledek informací specifických pro mořské střední palabras clave nebo tyto údaje jsou muestran en la propiedad de WebMD segúda los results de sulaquesados ​​WebMD. El contenido mencionado en esos resultados de búsqueda se muestra con su fuente, o moře, "Upozornění na WebMD" Ó "Artículo de Revista". Pokud jde o publicidad aparece en los resultados de la búsqueda, se etiqueta como tal. Además, WebMD dokazuje, že oblast oddělená podle stránky výsledků z ciertas Propiedades del Consumidor de WebMD podle vlastního výběru pro Publicidad. Según se popisuje en el hipervínculo “Reklamy Google” a la sección de Reklamy Google ze stránek Búsqueda de las Propiedades del Consumidor de WebMD apliables, esos “Ads by Google” son Anuncios que han sido compradas por deseñosías que vínculos en sus páginas web aparezcan junto con los resultados de la búsqueda en respuesta a términos específicos. WebMD je rezervováno pro rozhodnutí o správném momentu, je aktuální a podle posouzení a přijímání, odpočítávání, zrušení nebo odstranění publicidad de la Red WebMD. WebMD no puede dar la certeza de que los Anuncios se desarrollarán sin error en todas las plataformas, incluyendo sitios web y aplicaciones móviles. Odpovědnost předplatitele s těmito předpisy a předpisy pro domácí a mimozemské aplikace a podle oznámení sítě WebMD (včetně všech současných omezení, aktuálních omezení a právních předpisů, žádostí o právní předpisy a nařízení) de la FDA para la Publicidad Directa al Medico (Přímo k lékaři (DTP)) a Directa al Consumidor (Přímo ke spotřebiteli (DTC)). WebMD no monitorizará el cumplimiento de dichas leyes y regulaciones. Sin embargo, WebMD je rezervováno el derecho de revisar toda publicidad en cuanto a su cumplimiento con las leyes a regulaciones aplicables, y si WebMD se da cuenta de cualquier zahrnuto o potenciální incumplimiento de cualquier apleyed MD o regulaci přímo el anuncio de la WebMD Network. Oznámení v síti WebMD zahrnuje zahrnutí pixelu, etikety, flashového zástupce ani jiného typu kódu pro software pro sběr informací (příběhy jako pixel, etiketa, kód nebo aparatura „Pixelové označení) nebo označení barvy ), „cookies“ nejsou obsaženy v dalším shromažďování informací o navegadorech uživatelů la Red de WebMD a v mořském prostředí, které je vyjádřeno písemně prostřednictvím WebMD. Si WebMD aprueba incluir un pixel en un anuncio, entonces, a menos que y solamente al grado de que tal aprobación contenga una excepción expresa, (i) el Anunciante no Puede usear tal Pixel pro colectar cualquier contention in information (P) a cualquier usuario de WebMD, (ii) ningún Pixel puede aparecer de manera súbita nebo basado en objetos, (iii) el Pixel se puede bloquear y cualquier „cookie“ instalada with puede borrar por la configuración de búsqueda del usuel Osobní identifikační údaje (no-PII) bez oznámení o osobním průkazu totožnosti (bez PII) s informacemi o osobním průkazu totožnosti (PII) s informacemi o osobním průkazu totožnosti (PII) s obtenido de cualquier otra fuente y (v) el Oznámení neexistující žádná skutečná informace o základním datovém základu se základními informacemi o recolectada en el sitio de WebMD, včetně hecho de que que que alguien es unusario de WebMD o cualquier informacion derivada de la info rmación en el referido URL.

Někteří lidé s COVID-19 mají přetrvávající příznaky ještě týdny nebo měsíce poté, co se začnou zotavovat. Možná to znáte jako „dlouhý COVID“. Odborníci pro ni vymysleli nový termín: postakutní následná infekce SARS-CoV-2 (PASC).

Výzkumy říkají, že asi 10 % lidí s COVID-19 má dlouhodobý COVID. Ale může se to stát každému, ať už jste mladý, starý, zdravý nebo trpíte chronickou nemocí. Můžete ji dostat, i když vaše rané příznaky COVID-19 byly mírné až středně závažné, nebo bez ohledu na to, zda jste pro ně šli do nemocnice, či nikoli.

Příčiny

Odborníci nevědí, proč lidé dostávají dlouho COVID. Výzkum v tom pokračuje, stejně jako:

Léčba a prevence Jak dlouho může trvat, než se z toho vzpamatujete Zda může dlouhý COVID zvýšit pravděpodobnost srdečních a mozkových problémů Jak si někdo může vybudovat imunitu poté, co má COVID-19 Jakou roli hrají vakcíny

Pokud vám mezitím lékař diagnostikuje dlouhý COVID, může vám nařídit krevní testy, aby zjistil, zda nemáte nějaké základní problémy, které by to mohly způsobit. Podívají se také na vaši anamnézu.

Příznaky

Zdá se, že Long COVID ovlivňuje každého člověka jinak. Můžete cítit širokou škálu věcí, které by mohly přetrvávat po dlouhou dobu. Mezi běžné příznaky patří:

Únava Mozková mlha Ztráta čichu a chuti Dušnost Kašel Bolest kloubů Bolest na hrudi

Můžete mít také:

Problémy se spánkem Úzkost Střevní problémy Horečka Bolest svalů Deprese Bolest hlavy Rychlý tep

Ve vzácných případech může dlouhý COVID ovlivnit vaše orgány. Můžete získat:

Zánět vašeho srdečního svalu Problémy související s plícemi Problémy s ledvinami Ztráta vlasů Kožní vyrážky Problémy se spánkem Těžká doba s koncentrací a pamětí Deprese, úzkost nebo změny nálady

Pokud máte některý z těchto příznaků, okamžitě o tom informujte svého lékaře.

Co můžeš udělat

Nejlepší způsob, jak se vyhnout dlouhému COVID, je zabránit infekci COVID-19.

Když jste na veřejnosti, měli byste nosit masku a udržovat vzdálenost mezi sebou a ostatními lidmi alespoň 6 stop. Myjte si ruce mýdlem nebo používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu tak často, jak jen můžete, a vyhýbejte se chůzi na přeplněná místa.

Až budete mít k dispozici vakcínu proti COVID-19, měli byste si ji vzít. Máte-li dotazy nebo obavy ohledně vakcíny, promluvte si o ní se svým lékařem.

WebMD Medical Reference Recenze: Neha Pathak, MD dne 02. března 2021 skinvitalis negativní názory

Zdroje

ZDROJE:

CDC: „Často kladené otázky o očkování proti COVID-19“, „Dlouhodobé účinky COVID-19“.

National Institutes of Health: „NIH zahajuje novou iniciativu ke studiu ‚Long COVID‘.“

BMJ: “Řízení postakutního covid-19 v primární péči.”

Journal of American Medical Association Network: “Následky u dospělých 6 měsíců po infekci COVID-19.”

Clevelandská klinika: „Co to znamená být koronavirovým ‚dlouhodobým‘“

Očkování je nejlepší možností pro vytvoření imunity proti novému koronaviru. Kromě toho doufáme, že lidé, kteří byli vystaveni COVID-19, si proti němu také vyvinou imunitu. Když máte imunitu, vaše tělo dokáže virus rozpoznat a bojovat s ním.

Je možné, že lidé, kteří prodělali COVID-19, mohou znovu onemocnět – a možná nakazit další lidi. Dosud byly hlášeny pouze omezené případy potvrzených případů opětovné infekce.

Protože mnoho lidí, kteří mají COVID-19, má mírné nebo žádné příznaky, testy protilátek mohou být nejlepším způsobem, jak zjistit, jak daleko se nový koronavirus rozšířil. Tyto krevní testy mohou ukázat, kdo byl viru vystaven a kdo ne.

Jak se staneme imunní?

Když se bakterie dostanou do vašeho těla, váš imunitní systém začne fungovat. Funguje to takto:

Bakterie a viry, jako je ten, který způsobuje COVID-19, mají na svém povrchu proteiny zvané antigeny. Každý typ zárodku má svůj vlastní jedinečný antigen. Bílé krvinky vašeho imunitního systému vytvářejí proteiny zvané protilátky, které bojují s antigenem. Protilátky se vážou na antigeny tak, jak klíč zapadá do zámku, a ničí invazní zárodky. Jakmile jste byli vystaveni viru, vaše tělo vytváří paměťové buňky. Pokud jste znovu vystaveni stejnému viru, tyto buňky ho poznají. Říkají vašemu imunitnímu systému, aby si proti němu vytvořil protilátky.

Vakcíny fungují velmi podobně. Vystavují vaše tělo antigenu, který trénuje váš imunitní systém, aby s tímto zárodkem v budoucnu bojoval. Protože vakcíny obsahují oslabené nebo usmrcené verze virů, stanete se imunními, aniž byste onemocněli.

Pokud jste měli COVID-19, jste imunní?

Zdravotní experti nevědí, zda se skutečně staneme imunní vůči COVID-19 poté, co jsme se nakazili. A pokud máme imunitu, nevíme, jak dlouho může trvat. Dosud bylo zaznamenáno pouze několik případů potvrzených reinfekcí. U dvou případů se zdá, že pacienti byli znovu infikováni stejným kmenem, zatímco třetí byl infikován mírně odlišným kmenem viru.

Zdá se, že jiné typy koronavirů spouštějí určitou imunitu. Studie ukazují, že lidé jsou chráněni před koronaviry, které způsobují běžné nachlazení, až rok po infekci. A naše těla mají protilátky proti viru, který způsobuje těžký akutní respirační syndrom (SARS), po dobu až 4 let.

Pokračování

Většina lidí, kteří se uzdravili z COVID-19, má protilátky proti viru. Ale neexistuje žádný důkaz, že je to ochrání, pokud tomu budou znovu vystaveni.

Studie ve Spojeném království zjistila, že většina lidí, kteří měli COVID-19, ztratila své protilátky během několika měsíců. Výzkum ve Spojených státech na lidech s mírnou infekcí také zjistil pokles, přičemž protilátky COVID-19 trvají kratší dobu než protilátky související s koronavirem, který způsobuje SARS.

V Jižní Koreji bylo více než 160 lidí pozitivně testováno na virus poté, co se uzdravili. Podle zpráv v Číně mělo 5–10 % lidí po uzdravení opět pozitivní test. Není jasné, zda:

Tito lidé se znovu nakazili Virus se v jejich tělech reaktivoval po chvíli klidu, popř Výsledky testu byly chybné

Vědci se domnívají, že protilátky v rekonvalescentní plazmě (tekutá část krve) od lidí, kteří se zotavili z COVID-19, mohou pomoci lidem, kteří touto nemocí trpí. Pokud jste měli pozitivní test na protilátky a chcete darovat plazmu, navštivte místní centrum pro dárcovství krve nebo se podívejte na Národní projekt rekonvalescentní plazmy COVID-19 (https://ccpp19.org/).

Mohla by nás imunita stáda ochránit?

K imunitě stáda dochází, když je velká část populace – stádo – imunní vůči viru. To se může stát buď proto, že tito lidé byli očkováni nebo již byli nakaženi. Imunita stáda ztěžuje šíření viru. Takže i ti, kteří nebyli nemocní nebo očkovaní, mají určitou ochranu.

Čím je virus nakažlivější, tím více lidí potřebuje být imunních, aby se nastartovala imunita stáda. Virus SARS-CoV-2 je tak nakažlivý, že odborníci odhadují, že asi 70 % lidí v komunitě bude muset být imunní, aby mohli mít stádo ochrana. Vakcíny by nakonec měly pomoci tohoto cíle dosáhnout. 

Jak testujeme imunitu?

Protilátkové testy, nazývané také sérologické testy, měří protilátky proti koronaviru v krvi. Pokud máte protilátky, znamená to, že jste byli vystaveni viru a váš imunitní systém si proti němu vytvořil protilátky. Testy na protilátky se liší od testů, které lékaři používají ke kontrole samotného viru.

Pokračování

Protože COVID-19 je tak nový, neměli vědci moc času na kontrolu přesnosti testů protilátek. Mohou mít falešně pozitivní výsledky. To je, když někdo má pozitivní testy na protilátky, ale ve skutečnosti je nevytvořil.

Testování protilátek příliš brzy po onemocnění může také způsobit falešné výsledky. Po nakažení trvá 5–10 dní, než se vytvoří protilátky proti viru SARS-CoV-2.

Testy protilátek by mohly lidem poskytnout falešný pocit bezpečí. Mohou se vrátit do práce a začít znovu cestovat, když stále mohou chytit nebo šířit virus. A protože lidé mohou přenášet COVID-19 na ostatní, aniž by vykazovali příznaky, falešně pozitivní výsledky by mohly vést k dalším propuknutím viru.

WebMD Medical Reference Recenzováno Brunilda Nazario, MD dne 19. dubna 2021

Zdroje

ZDROJE:

Dětská nemocnice ve Filadelfii: "Typy imunity."

FDA: "Aktualizace koronaviru (COVID-19): sérologické testy," "Aktualizace ohledně koronaviru (COVID-19): Validace sérologických testů a vzdělávací úsilí," „Darujte plazmu COVID-19."

Harvardská lékařská fakulta: "Pokud jste byli vystaveni koronaviru."

Imunologický výzkum: "Imunitní odpověď zprostředkovaná T buňkami na respirační koronaviry."

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health: "Co je to imunita stáda a jak jí můžeme dosáhnout s COVID-19?"

Johns Hopkins Center for Health Security: "Sérologické testy na COVID-19."

KidsHealth.org: "Imunitní systém."

MD Anderson Cancer Center: "7 věcí, které byste měli vědět o testování na protilátky COVID-19."

Mikrobiologická společnost: "Komplex protilátka-antigen."

The New England Journal of Medicine: "Asymptomatický přenos, Achillova pata současných strategií pro kontrolu Covid-19." „Rychlý rozpad protilátek anti-SARS-CoV-2 u osob s mírnou formou COVID-19."

Kalifornská univerzita v San Franciscu: "Příslib a nejistoty testování protilátek na koronavirus."

Vaccines.gov: "Vakcíny chrání vaši komunitu."

Světová zdravotnická organizace: "„Imunitní pasy“ v kontextu COVID-19."

Journal of Canadian Medical Association:" COVID-19: Nedávné aktualizace o pandemii koronaviru."

Národní institut zdraví: "NIH zahajuje studii ke kvantifikaci nezjištěných případů infekce koronavirem."

Journal of the American Medical Association: "Pozitivní výsledky testu RT-PCR u pacientů zotavených z COVID-19."

medRxiv: “Podélné hodnocení a pokles protilátkových odpovědí u infekce SARS-CoV-2.”

 

17. května 2021 – Smrt sebevraždou nebo předávkováním je hlavní příčinou úmrtí žen v prvním roce po porodu, ukazuje nová analýza.

Mnoha z těchto úmrtí lze předejít, řekla Adrienne Griffen, která má magisterský titul v oboru veřejné politiky a je výkonnou ředitelkou aliance pro vedení duševního zdraví matek.

Griffen diskutoval o těchto zjištěních a způsobech, jak mohou poskytovatelé zdravotní péče pomoci, na virtuálním setkání Americké akademie porodníků a gynekologů v roce 2021.

Ženy „navštíví poskytovatele zdravotní péče v průměru 25krát během zdravého těhotenství a prvního roku života dítěte,“ řekla. “Porodníci a poskytovatelé primární péče, kteří slouží těhotným ženám a ženám po porodu, mají jedinečnou pozici, aby mohli účinně zasahovat do screeningu a hodnocení žen na poruchy duševního zdraví.”

Za tímto účelem by lékaři a další zdravotníci měli diskutovat o duševním zdraví „časně a často,“ řekl Griffen.

“Ptát se na problémy duševního zdraví a sebevraždu nepřiměje ženy, aby si tyto myšlenky myslely,” řekla.

“Nemůžeme čekat, až ženy zvednou ruku a požádají o pomoc, protože v době, kdy to udělaly, potřebovaly pomoc před mnoha týdny.”

Tohle je moje máma se mnou v roce 1982.

Published
Categorized as Blog