Hvilke fordeler kan man oppnå med et IT-system i skolebilen?


Målsettingen med utvikling av systemet har vært enkle: Bidra til brukernes økte lønnsomhet gjennom økte inntekter og reduserte kostnader. Systemet er utviklet for å dekke de utfordringer skolene forteller oss at de har, samt de krav myndigheter – og forskere forteller oss at bransjen kommer til å få. Dette er et komprimert sammendrag.

Økt inntjening
Selvfølgelig bør et førekort ikke koste for mye. Og eleven bør helst stå første gang. Flere forsøk gir også økte kostnader. Elev og foreldre bør også ha trygghet for at god kompetanse og gode holdninger er oppnådd. Og noen er faktisk villig til å betale mer for å være sikker på at de oppnår nettopp det. Det er ingen ting som indikerer at trafikkopplæring ikke er som alle andre bransjer: Noen kjøper på pris, andre på kvalitet og noen på kvalitet og hva de opplever som merverdi.

En slik verdi kan være skolens nærhet – at den er lett å komme til, eller det kan være et rykte om at skolen gir god opplæring og stor sannsynlighet for å oppnå god kompetanse. ITC kan bidra effektivt til det siste ved at det er et godt verktøy for å gjøre gjennomføringen av opplæringsplanen enklere. For eksempel gjennomføring av obligatorisk veiledningstime. Da oppnås det som er hensikten – økt selvinnsikt. At systemet bruker ”ungdommens språk” – data, it-visualisering og internett gjør det attraktivt. Også det at systemet gjør det enklere å forstå komplekse situasjoner. Med datamaskin og skjerm i bilen kan teori visualiseres, så måles i virkelige situasjoner ute i trafikken. Komplekse funksjoner kan demonstreres.

Det at eleven kan få med en USB-minepinne med opptak og tilbakemeldinger hjem, muliggjør mer effektivt samspill med elev og ledsagere: Eleven kan gå i gjennom siste opplæringstime med ledsager – så kan de gjennomføre den mengdetrening som eleven behøver og myndighetene ønsker. Alt nå er noen av disse gode løsninger tilgjengelig for ITC. Flere vil utvikles.
Økt lønnsomhet
Som i de fleste andre salgsprosesser gjelder det og for salg av kjøretimer: Den leverandør (skole) som oppleves best tjener mer. Ikke bare kan de om de ønsker det, prise noe høyere, de har lavere kostnader også.
inntjening
Lavere kostnader
Skoler som har best rykte har også lavere kostnader, bl. a til salg og markedsføring. Er skolen attraktiv nok så skjer markedsføringen av skolen fra munn til munn. Slik markedsføring virker mange ganger så effektiv som annonser.
Og den koster heller ingenting!

ITC i bilen kan også redusere andre kostnader som betalingsløsninger og administrasjon. PC-baserte administrasjonsprogram vil kunne brukes på dette systemet.

Muligheten med IT-systemer i bilen er store, så dette kan bare være starten!

ITC som læreverktøy og ny kunnskap om hjernes utvikling kan gi kvante-sprang i læringseffektivitet!

Ny viten om hjernens utvikling i ungdomsperioden og viktigheten av umiddelbare tilbakemeldinger i kombinasjon med planlagt refleksjon kan gi dramatisk forbedret læring. ITC løsningen er ideell for å utføre akkurat dette.

Dette er bakgrunn: Nyere forsking viser at hjernen forsetter å vokse og utvikles helt fram til 26-30 års alderen. Dette forklarer de utfordringer mange kjørelærere sier de har med å få eleven til å få samme forståelse av hva som foregikk i en undervisnings situasjon som det som læreren har: Elevene er ikke ”trafikalt dumme”, eller ser mindre enn en erfaren lærer – hjernen bare tolker situasjonen annerledes. Dette gir også en annen forståelse av risiko.
sanse
Erfaringer fra de første pilotene og de første levert systemene, viser at dette er noe som systemet er bra til: i den tradisjonelle kjøreprosessen – sanse – oppfatte - avgjøre – handle, kan læreren nå legge inn planlagt refleksjon. Se illustrasjonen.

- Når noe som er ”godt for læring” inntrer, planlagt eller tilfeldig, hvor som helst i denne prosessen, trykker lærer på opptaksknapp: ITC ”hopper da tilbake i tid” det antall sekunder som lærer har stilt inn slik at man får med innledningen til situasjonen. Opptaket lagres.

- Så raskt som mulig, helst rett etterpå, stoppes kjøringen for refleksjon: Lærer og elev går i gjennom for å få en felles forståelse av hva som virkelig skjedde.

- ITC er velegnet for å diskutere virkelig kjøring mot plan for kjøring – kvalitet på utførelsen –emosjonell tilstand – konsekvensdiskusjon. Slik økes elevens forståelse. Forståelse gir mer riktig og økt kompetanse. Kompetanse gir mer riktig atferd.

- Oppsummeringen fra en eller flere situasjoner kan lagres i systemet – gis med elev på USB minnepenn for egen gjennomgang, eller som råd for privat trening mellom kjøretimene.

- Velegnet for obligatorisk veiledning. Med dokumentasjon av hendelser er ITC et særdeles velegnet verktøy for de obligatoriske oppsummertingstimene. Å virkelig ”se egen atferd” er et sterkt verktøy – det gir økt selvinnsikt.