Välkommen!

Webbtekniska frågor, programmering, teknisk konstruktion, hållfasthetslära, marina produkter, konsthantverk och kurser i CAD.
Marknadsföring och försäljning av IT-system samt hårdvara. Pedagogiska tillämpningar och privatlärare.

Kontakt

Anna Berg
Telefon 0532-16774 anna.berg@annabergab.se

03.03.21
veckonummer:09
07:38:44

Kurser:
Android studio
Visual Basic
Python
MFC
C++
C#
Flash
Java
MySQL
PHP
CAD prototyper
Inventor
Mekatronik
Konstrution 1
Konstruktion 2
Teknik 1
Teknik 2
Login och licenser


DPS har utvecklat ITC, IT for Cars, ett IT-baserat system, som gör det möjligt att öka elevernas trafikförståelse med hjälp av Focused Video och sköta administrativa uppgifter i en övningsbil. DPS Sverige
Anna Berg AB är generalagent i Sverige för DPS. ITC kan användas i alla slags fordon, men är framförallt utvecklat för personbil, lastbil och buss.
Kontakta
Anders Berg
Telefon 070-5601771 anders.berg@annabergab.se

login